top of page

Business Name

 • Facebook
 • Instagram

MELD DEG PÅ UNIONSRITTET INNEN 1.JULI

10% Off online booking!

Det er et todagers sykkelritt mellom Moss og Karlstad.

Unionsrittet arrangeres

1.-2. juli 2023

Med få beskjedne endringer finner løpet sted på Unionsleden, en 350 kilometer lang syklus mellom Moss, Bengtsfors og Karlstad.

Unionrittet inviterer til sykkelfest i Bengtsfors mellom første og andre etappe. Det blir god mat, musikk og underholdning.

Unionrittet opererer med følgende klasser: 

 • Grus- elite 

 • Grus

 • Gravel business

 • Gravel stafett

 • Kanskje E_Bikes


Unionrittet vil ikke bruke standard startnummer.  Kun eliteklassen bruker startnummeret, alle andre ryttere bruker Unionsrittets egen applikasjon. Vårt tips er å laste ned applikasjonen fra din applikasjonsleverandør, eller fra vår hjemmeside i forkant av rittet. Alle deltakere vil motta en slynge, en fin påminnelse, noe som vil være et godt minne fra Unionsrittet, Unionsleden og områdene mellom Moss og Karlstad.

Hvis du er forhindret fra å delta. Kontakt oss på e-post, så prøver vi å hjelpe deg på best mulig måte.

DU KAN KOMME MED UNNSKYLDNINGER ELLER DU KAN GJØRE FREMSKRITT!

INFO OM OVERNATTING

VANLIG SPØRSMÅL

TRANSPORT TIL OG FRA

VANLIG SPØRSMÅL

HENTING AV STARTNUMMER

VANLIG SPØRSMÅL

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
Sykler på en bro

RITTET

NÅR?

UNIONSRITTET ARRANGERES

1.-2. JULI 2023.

-​

DET ER ET TODAGERS SYKKELRITT MELLOM MOSS OG KARLSTAD. RITTSTART GÅR FRA KONVENSJONSGÅRDEN I MOSS , KL. 07:00.

1

HVOR?

2

MED FÅ BESKJEDNE ENDRINGER FINNER LØPET STED PÅ UNIONSLEDEN, EN 350 KILOMETER LANG SYKLUS MELLOM MOSS, BENGTSFORS OG KARLSTAD.

UNIONRITTET INVITERER TIL SYKKELFEST I BENGTSFORS MELLOM FØRSTE OG ANDRE ETAPPE. DET BLIR GOD MAT, MUSIKK OG UNDERHOLDNING.

KLASSESYSTEMET

UNIONRITTET OPERERER MED FØLGENDE KLASSER: 

 • GRUS- ELITE 

 • GRUS

-

RITTET VIL HA EN FELLES START FOR ALLE PÅMELDTE MED NOEN FÅ MINUTTERS MELLOMROM MELLOM GRAVEL-ELITE OG GRAVEL.

3

STARTNUMMER

4

UNIONRITTET VIL BRUKE STARTNUMMER FOR BEGGE KLASSENE. HENTING AV STARTNUMMER VIL VÆRE PÅ RIVIERA HOTELL. VI BRUKER STARTNUMMER FOR Å KUNNE LETT IDENTIFISERE HVER DELTAGER I FORBINDELSE MED HMS. ALLE DELTAKERE VIL MOTTA EN SLYNGE, EN FIN PÅMINNELSE, NOE SOM VIL VÆRE ET GODT MINNE FRA UNIONSRITTET, UNIONSLEDEN OG OMRÅDENE MELLOM MOSS OG KARLSTAD.

HMS PLAN

HMS PLAN UNIONSRITTET 2023: 1. Generelle retningslinjer:
   

 • Rittledelsen skal påse at sikkerheten til deltakerne, frivillige og publikum ivaretas.

 • Alle involverte skal være kjent med rittets HMS plan og følge den til enhver tid.

 • Det skal holdes et HMS-møte før starten av rittet, hvor alle involverte informeres om planen og deres ansvar.

 • Rittledelsen skal sørge for at det er tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr og personell tilgjengelig under hele rittet.

 • Det skal opprettes en beredskapsplan for håndtering av eventuelle ulykker eller kriser som måtte oppstå.

  ​2. Særskilte retningslinjer for sykkelrittet:

   

 • Alle deltakere skal ha lest og forstått rittets HMS plan før de får delta i rittet.

 • Det skal være en teknisk kontroll av syklene før starten av rittet, for å forsikre seg om at syklene er i god stand.

 • Det skal være tilstrekkelig med vannstasjoner langs rittet, og ryttere skal oppfordres til å drikke nok vann og å ta pauser ved behov.

 • Det skal være godt skiltet langs ruten, og alle deltakere skal motta et kart over ruten ved registrering.

 • Ved behov skal det opprettes sikkerhetssoner langs ruten for å beskytte deltakerne og publikum.

 • Det skal være tilstrekkelig med frivillige langs ruten, som kan assistere ved behov.

 • Det skal være en avsluttende oppsummering etter rittet, hvor alle hendelser som oppstod underveis blir evaluert og det tas lærdom til neste års ritt.

Denne HMS-planen er ikke uttømmende og kan utvides etter behov. Rittledelsen skal alltid være oppmerksom på potensielle farer og ta nødvendige forholdsregler for å minimere risikoen for ulykker og skader.

RØDSBRUA, ETAPPE 1

0,8 MIL

15 KM/T - 06:32

20 KM/T - 06:24

25 KM/T - 06:19

KIRKEBYGDEN, ETAPPE 1

1,8 MIL

15 KM/T - 07:12

20 KM/T - 06:54

25 KM/T - 06:43

MØRKKRYSSET, ETAPPE 1

2,9 MIL

15 KM/T - 7:55

20 KM/T - 7:27

25 KM/T - 7:09

SPYDEBERG, ETAPPE 1

4,0 MIL

15 KM/T - 8:40

20 KM/T - 8:00

25 KM/T - 7:36

ASKIM, ETAPPE 1

4,8 MIL

15 KM/T - 9:12

20 KM/T - 8:24

25 KM/T - 7:55

HØYTORP FORT, ETAPPE 1

5,7 MIL

15 KM/T - 9:47

20 KM/T - 8:51

25 KM/T - 8:17

ØRJE, ETAPPE 1

8,5 MIL

15 KM/T - 11:40

20 KM/T - 10:15

25 KM/T - 9:24

TOCKFORS, ETAPPE 1

9,74 MIL

15 KM/T - 12:29

20 KM/T - 10:52

25 KM/T - 9:53

HOLMEDAL, ETAPPE 1

11,5 MIL

15 KM/T - 13:40

20 KM/T - 11:45

25 KM/T - 10:36

LENNARTSFORS, ETAPPE 1

13,9 MIL

15 KM/T - 15:15

20 KM/T - 12:56

25 KM/T - 11:33

TORRSKOG, ETAPPE 1

16, 3 MIL

15 KM/T - 16:52

20 KM/T - 14:09

25 KM/T - 12:31

BENGTSFORS, ETAPPE 1

18,5 MIL

15 KM/T - 18:20

20 KM/T - 15:15

25 KM/T - 13:24

BILLINGSFORS, ETAPPE 1

19,2 MIL

15 KM/T - 18:48

20 KM/T - 15:36

25 KM/T - 13:40

FENGERSFORS, ETAPPE 2

2,7 MIL

15 KM/T - 7:47

20 KM/T - 7:21

25 KM/T - 7:05

EDSLESSKOG, ETAPPE 2

3,6 MIL

15 KM/T - 8:24

20 KM/T - 7:48

25 KM/T - 7:26

SVANEHOLM, ETAPPE 2

5,8 MIL

15 KM/T - 9:51

20 KM/T - 8:54

25 KM/T - 8:19

NYSAETER, ETAPPE 2

8,2 MIL

15 KM/T - 11:28

20 KM/T - 10:06

25 KM/T - 9:17

BORGVIK, ETAPPE 2

9,6 MIL

15 KM/T - 12:24

20 KM/T - 10:48

25 KM/T - 9:50

VÅLBERG, ETAPPE 2

11,6 MIL

15 KM/T - 13:43

20 KM/T - 11:48

25 KM/T - 10:38

KARLSTAD, ETAPPE 2

14,2 MIL

15 KM/T - 15:28

20 KM/T - 13:06

25 KM/T - 11:40

ANSLÅTTE PASSERINGSTIDER-

RITTSTART 07:00 BEGGE ETAPPER.

STASJONER MELLOM START OG MÅLOMRÅDE

DRIKKE OG MATSTASJONER

 

SERVICESTASJON SYKKEL

SECRETARIAT

​​

SALGSBODER URKRAFT, ENERGIDRIKKER OSV

@ MOSS

DRIKKESTASJONER, ETAPPE 1

@ I KRYSSET MØRK (VED GOLFBANEN), FOSSUM BRU, TROLLBERGTJERN RASTEPLASS, HOLMEDAL KYRKA, TORRSKOG, TEGANE

DRIKKE OG MATSTASJONER

@ STARTOMRÅDE LAXSJON, NOT QUITE/ FENGERSFORS, BORGVIK

DRIKKESTASJONER, ETAPPE 2

@ ÄLGSJÖN/ RÖDBERGET, EDSLESKOG VED PRESTEGÅRDEN, VED SVANSKOG COOP, VED NYSÄTER SMÅBÅTHAVNEN, KRYSSET E45 OG EDSVALLA

bottom of page