top of page

Business Name

  • Facebook
  • Instagram

MELD DEG PÅ UNIONSRITTET INNEN 1.JULI

10% Off online booking!

-NOE Å TA VARE PÅ

Oppdatert: 21. mar.

-Tette bånd mellom Moss og Karlstad? Absolutt, sier Arnulf Johannessen, lokalhistoriker med utsøkt evne til å trekke tråder mellom fortid og den verden vi lever i dag. Han blir fjern i blikket når han nevner og gjentar Tingvalla.


Lokalhistoriker Arnulf Johannessen kjenner mange distrikter og en del regioner bedre enn de fleste.

-Et usedvanlig vakkert navn, karakteriserer historikeren fra sin base på Høyda utenfor Moss sentrum. Tingvalla er vennskapsbyens desiderte sentrum. Det er her Stora Torget ligger, og det er her statuen av kvinnen med det brukne sverdet står, statuen som ble reist som en påminnelse om freden som kom den gangen i 1905. Tingvalla…


STÅR FORTSATT: Konventionsgården i Moss, et viktig symbol i freden med omverdenen.

Moss og Karlstad ble formelt vennskapsbyer i 1947 og det finnes fortsatt mennesker både her og der som gleder seg over de gode forbindelser mellom byene. Før i tiden var det ganske vanlig å møtes på politisk- og interesseorganisasjonsnivå. Nå skal man nok legge ned fornyet og forsterket innsats for å gledes over eventuelle synergier.


Sykler man Unionsleden via Bengtsfors er avstanden 36 mil, foretrekker man bilen er avstanden to timer, noe mer dersom det blir spontanstopp på Segmon-grillen i Grums kommune, korv i mos med legendestatus.


-Ingen planer om å delta i neste års ritt?

MIDT I SENTRUM: To gode delegasjoner møttes i Karlstad for å snakke fred.

-Ingen planer om det, nei, sier historikeren og griper fatt i det argumentative halmstrået for å unngå unødig idrettsprat; forholdet Moss-Karlstad, eller Karlstad-Moss dersom øynene ser vestover.


Det begynte altså med disse forhandlingene i Moss i 1814. Bjørnstjerna og generalkollega Skjöldebrand utarbeider etter lange samtaler med Jonas Collett og Niels Aall det som skal bli unionen mellom Norge og Sverige. Da har stattholder, enevoldshersker og bankettkongen Christian Frederik pakket bagasjen for å returnere Danmark.


-Unionen med svenskene preges av usikkerhet og et par krigshissere, sier Johannessen med klar adresse til den svenske kronprinsesse Victoria som i 1905 ikke fikk den krigen hun ønsket. Dermed ble kamphandlingene ved Langnes skanse utenfor Askim den siste væpnede konflikt mellom oss og dem, mellom nordmenn og svensker. Det er 208 år siden.


Og samme år, i 1905, møtes menn med dress og slips og inngår Karlstadsforliket. Forhandlingene foregår delvis i frimurerlosjens hus i Karlstad. Uenigheten dreier seg om Norges behov for et konsulatvesen, festningsanlegg langs den definerte grensen samt reinbeiterett. Langs Unionsleden finnes det fortsatt en rekke gode eksempler på militær opptrapping.


-Det var tett på væpnet konflikt i 1905, det ble intet, sier Arnulf.


Lokalhistorikeren har full kontroll på sin egen fortid og forfedrene kan da også delvis spores til områder Unionsrittet skal gjennom. Han kjenner Karlstad godt og minner om at byen lenge ble karakterisert som Skandinavias minste storby.


-Det er utrolig mange fine, nesten pompøse fasader og kvartaler, sier han og minner seg selv på de mange historiske begivenheter som har bidratt til Moss og Karlstads samti


dige utvikling. Kanskje er det nordiske vennskapssamarbeidet klar for en renessanse.


-Ingen ting vi kan gjøre for å få deg interessert i å delta i rittet neste år?


-Ingen ting, ler Arnulf Johannessen.


Den store dikterens mor skal ha beundret en av de svenske forhandlerne da disse

møtte norske repr

DIKTERHØVDING: Bjørnstjerne Bjørnson var en god venn av Moss der hans nære slektning, Bjørn Kristensen, var redaktør i Moss Avis.

esentanter i Moss, at hun oppkalte sin sønn etter ham. Av Magnus Bjørnstjerna ble det etter hvert Bjørn-stjerne. Kongen av Aulest ad hadde tette bånd med

Moss.


Björnstjerna, som allerede som 16, 17-åring hadde blitt løytnant, representerte dengangen

da de mektige i øst for å forhandle frem en spiselig avtale med utvalgte eidsvollmenn. Stedet var i begrenset omfang Konventionsgården, partene møttes i Gudesgate, i en staselig gård der Piasenteret i dag ligger. Partene møttes sommeren 1814. Hvordan og hvorfor Bjørnstjerne Bjørnsons mor dyrket den svenske general, vites ikke.

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

SISTE NYTT

bottom of page