top of page

Business Name

  • Facebook
  • Instagram

MELD DEG PÅ UNIONSRITTET INNEN 1.JULI

10% Off online booking!

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved medlemsregistrering, samt hvordan vi behandler disse.  Ved å være medlem eller deltager i Unionsrittet, bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.  

Vi samler kun inn navn- og kontaktinformasjon om våre deltagere og medlemmer. Unionsrittet samler kun inn data som er nødvendig for påmelding til våre arrangementer, god medlemsinformasjon og korrekt fakturering av medlemskap og eller deltagere av unionsrittet.   


 Data som samles inn:  

·     Navn på partnere, deltagere, medlemmer

·     Fødselsår, adresse, telefon og epost adresse til de ovennevnte 

·     Medlemstype, ordinær eller støttemedlem, deltager type osv

 
Data oppbevares hos oss så lenge du er medlem, men data kan slettes når som helst slettes på forespørsel ved å sende en e-post til bjorn@gravelscandinavia.no 
  
Informasjonen blir aldri utlevert til tredjeparter utenom våre databehandlere eller med mindre det følger av ufravikelig lov. Unionsrittet vil varsle de registrerte ved begjæring om utlevering av informasjon, med mindre det følger av ufravikelig lov at det ikke er tillatt å varsle de registrerte. Ovennevnte opplysninger lagres på servere som eies og driftes av Wix.com. Disse data lagres på deres respektive dataservere og driftes av respektive selskap. Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.  

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  
Opplysninger hentes inn for at Unionsrittet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av opplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
  
Innsyn og retting  
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan få tilsendt dine opplysninger på epost ved hendelse til oss på bjorn@gravelscandinavia.no  

 

Oppbevaring og sletting  
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet automatisk.  

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET  
Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.  Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.  

Dersom Unionsrittet blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Unionsrittet tar kontakt med deg elektronisk om sikkerhets- og personverns problemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

 

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER  
 Ingen av Unionsrittet sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Unionsrittet sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Unionsrittet under noen omstendigheter.  

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN  
Deltagere og medlemmer aksepterer at Unionsrittet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende.   


Unionsrittet plikter å varsle medlemmer om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Medlemmets rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter ellers. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for medlemsforholdet.  

GRAVEL SCANDINAVIA AS

bottom of page