top of page

Business Name

10% Off online booking!

Synergi er effekten vi oppnår når det trekkes i samme retning.

Turisme 
Gravel Scandinavia AS markedsfører et sykkelritt over to dager og forteller verden om hvor fint det er mellom Moss og Karlstad. Det er et arbeid vi gjør hele året. Områdene langs Unionsleden er alle verdt en historie.

 

Merkevarebygging
Gravel Scandinavia AS er relativt nyetablert og har jobbet med å markedsføre tiltakets lavterskelprofil. Parallelt selger vi inn Unionsrittet og de kvalitetene det representerer. Vi har gode samarbeidspartnere som styrker og bekrefter vår soliditet i sykkelbransjen og som samtidig understreker vår ambisjon om å være et miljøbevisst og ansvarlig tiltak. 

 

Næring
Gravel Scandinavia AS er i ferd med å realisere den såkalte Morsamodellen, et lavterskeltilbud til de av oss som trenger litt bistand på veien videre. Vi jobber også med Unionsrittet, et todagers sykkelritt mellom Moss og Karlstad. Dette bør ligge til grunn for et tett, synergisk forhold til lokalt og regionalt næringsliv.

 

Helse
Tiden vi lever i krever alternative transportløsninger, og lettere definert fokus på helse- og velstandsproblematikk. Sykkel er en godt alternativ som beviselig har god effekt på generelle helseutfordringer. Morsa vil gjerne være med på å legge forholdene til rette for å få flere på sykkelen og samtidig bidra til større forståelse for akspet for sykkelens verdi i et hvert trafikkbilde. 

 

Kultur
I forbindelse med ritt og rittforberedelser vil vi bruke tid på å fortelle om regionens fortreffelighet. På den måten treffer vi mennesker som deler alt fra oppskrifter til livshistorier med oss. Gravelsegmentet er for eventyreren, det er god kultur å fortelle eventyret.  Og det er i mange av våre samarbeideres interesse å sette egen virksomhet i et kulturhistorisk lys. 

Arrangørkompetanse
Gravel Scandinavia AS skal i 2023 stå som ansvarlig for et stort idrettsarrangement. Det stiller store krav til oss, og vi viser ansvar ved å alliere oss med erfarne ressurspersoner. Det er vår hensikt å gjøre en så god jobb at deltakerne kommer tilbake årene deretter. Og det er også vår ambisjon å samle kunnskap og arrangørinformasjon til glede for andre.

Bærekraft
Gravel Scandinavia AS engasjementer er knyttet til sykkelsport og det som hører sykkelsporten til. Det er i vårt DNA som syklister å ta vare på, forvalte og videreforedle fellesskapsverdier som for tiden utsettes for press. Vi ønsker i bærekraftsammenheng å være premissleverandører og samtidig vise grønt ansvar. 

Effekten av et samarbeid med Unionsrittet


Unionsrittet kjenner folk
Vi møter i vårt daglige arbeid, politikere, beslutningstakere, næringslivet, kultur og interesseorganisasjoner, bindeleddene slik som Visit-selskapene, Grensekomiteen, ressurs- og premisspersoner, lokale og regionale døråpnere, utvidet bransjekunnskap, toppidretten og toppidrettsutøvere.

Evenementer
Vi har solid kunnskap om konkurranseavvikling, attraksjonsskapende verdier knyttet til konkurranser, digitale hjelpemidler i applikasjonsform for lettere å avvikle konkurranser, justere støttefunksjoner og å gi brukere en kvalitativ opplevelse som syklist, tette forbindelser med grunneiere, forvaltningsmyndigheter som politi og forsvar, et stadig tettere samarbeid med utenlandske klubber, forbund, foreninger, lag og interesseorganisasjoner. En foretrukken partner for en voksende rekke tiltak med turisme, Eventyr og opplevelse som forretningsmodell.  Innehar ambassdørrollen i å videre fortelle geografiske og kulturelle historier.

Soliditet
Vi samarbeider allerede med større firmaer som søker seg mot samfunnsnyttighet, driver metodisk og strategisk markedsføring mot spesifikk og definert gruppe; syklister. Minner i den sammenheng om lavterskelprinsippe. Synergisk samspill på digitale plattformer Bygger utenlandske nettverk, etablerer utenlandske forretningsforbindelser, bindeledd mellom sosiale tiltak som inkluderer kommuner og institusjoner.

 

Unionsrittets verdier
Vi går aldri på akkord med våre verdier. Vi skal ha fokus på lavterskel og med sterk sosial forankring, miljø, folkehelse, forvaltes gjennom fagkunnskap og teknologisk nybrottsarbeid, trivsel og lek, idrettens pedagogiske tilnærming, et stående og voksende tilbud til den eller de som vil lære mer om kortreist turisme.

Kontakt oss for nærmere informasjon og hvordan vi kan samarbeide.

 
 
 
 
 

Som partner til Unionsrittet vil man utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå god effekt i følgende:

Før, under og etter

Før, under og etter

Som partner til Unionsrittet vil man utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå god effekt i følgende:

Synergi er effekten vi oppnår når det trekkes i samme retning.

TURISME

Gravel Scandinavia AS markedsfører et sykkelritt over to dager og forteller verden om hvor fint det er mellom Moss og Karlstad. Det er et arbeid vi gjør hele året. Områdene langs Unionsleden er alle verdt en historie.

MERKEVAREBYGGING

Gravel Scandinavia AS er relativt nyetablert og har jobbet med å markedsføre tiltakets lavterskelprofil. Parallelt selger vi inn Unionsrittet og de kvalitetene det representerer. Vi har gode samarbeidspartnere som styrker og bekrefter vår soliditet i sykkelbransjen og som samtidig understreker vår ambisjon om å være et miljøbevisst og ansvarlig tiltak. 

NÆRING

Gravel Scandinavia AS er i ferd med å realisere den såkalte Morsamodellen, et lavterskeltilbud til de av oss som trenger litt bistand på veien videre. Vi jobber også med Unionsrittet, et todagers sykkelritt mellom Moss og Karlstad. Dette bør ligge til grunn for et tett, synergisk forhold til lokalt og regionalt næringsliv.

HELSE

Tiden vi lever i krever alternative transportløsninger, og lettere definert fokus på helse- og velstandsproblematikk. Sykkel er en godt alternativ som beviselig har god effekt på generelle helseutfordringer. Morsa vil gjerne være med på å legge forholdene til rette for å få flere på sykkelen og samtidig bidra til større forståelse for akspet for sykkelens verdi i et hvert trafikkbilde. 

KULTUR

I forbindelse med ritt og rittforberedelser vil vi bruke tid på å fortelle om regionens fortreffelighet. På den måten treffer vi mennesker som deler alt fra oppskrifter til livshistorier med oss. Gravelsegmentet er for eventyreren, det er god kultur å fortelle eventyret.  Og det er i mange av våre samarbeideres interesse å sette egen virksomhet i et kulturhistorisk lys.

ARRANGØRKOMPETANSE

Gravel Scandinavia AS skal i 2023 stå som ansvarlig for et stort idrettsarrangement. Det stiller store krav til oss, og vi viser ansvar ved å alliere oss med erfarne ressurspersoner. Det er vår hensikt å gjøre en så god jobb at deltakerne kommer tilbake årene deretter. Og det er også vår ambisjon å samle kunnskap og arrangørinformasjon til glede for andre.

BÆREKRAFT

Gravel Scandinavia AS engasjementer er knyttet til sykkelsport og det som hører sykkelsporten til. Det er i vårt DNA som syklister å ta vare på, forvalte og videreforedle fellesskapsverdier som for tiden utsettes for press. Vi ønsker i bærekraftsammenheng å være premissleverandører og samtidig vise grønt ansvar. 

Effekten av et samarbeid med Unionsrittet

UNIONSRITTET KJENNER FOLK

Vi møter i vårt daglige arbeid, politikere, beslutningstakere, næringslivet, kultur og interesseorganisasjoner, bindeleddene slik som Visit-selskapene, Grensekomiteen, ressurs- og premisspersoner, lokale og regionale døråpnere, utvidet bransjekunnskap, toppidretten og toppidrettsutøvere.

EVENEMENTER

Vi har solid kunnskap om konkurranseavvikling, attraksjonsskapende verdier knyttet til konkurranser, digitale hjelpemidler i applikasjonsform for lettere å avvikle konkurranser, justere støttefunksjoner og å gi brukere en kvalitativ opplevelse som syklist, tette forbindelser med grunneiere, forvaltningsmyndigheter som politi og forsvar, et stadig tettere samarbeid med utenlandske klubber, forbund, foreninger, lag og interesseorganisasjoner. En foretrukken partner for en voksende rekke tiltak med turisme, Eventyr og opplevelse som forretningsmodell.  Innehar ambassdørrollen i å videre fortelle geografiske og kulturelle historier.

SOLIDITET

Vi samarbeider allerede med større firmaer som søker seg mot samfunnsnyttighet, driver metodisk og strategisk markedsføring mot spesifikk og definert gruppe; syklister. Minner i den sammenheng om lavterskelprinsippe. Synergisk samspill på digitale plattformer Bygger utenlandske nettverk, etablerer utenlandske forretningsforbindelser, bindeledd mellom sosiale tiltak som inkluderer kommuner og institusjoner.

UNIONSRITTETS VERDIER

Vi går aldri på akkord med våre verdier. Vi skal ha fokus på lavterskel og med sterk sosial forankring, miljø, folkehelse, forvaltes gjennom fagkunnskap og teknologisk nybrottsarbeid, trivsel og lek, idrettens pedagogiske tilnærming, et stående og voksende tilbud til den eller de som vil lære mer om kortreist turisme.

Kontakt oss for nærmere informasjon og hvordan vi kan samarbeide.

bottom of page